Revize hromosvodů

Revize hromosvodů

Potřebujete provést revizi hromosvodu? Obraťte se na nás, provádíme výchozí i pravidelné revize hromosvodů, montáže nových i případné opravy stávajících hromosvodů.

Zajistíme jak revizi hromosvodu na střeše objektu, tak i uzemnění - změříme zemní odpor. Spolu s revizí obdržíte také nabídku na odstranění případných závad.

Ceník revize hromosvodů
Revize hromosvodů - lhůty

Nejčastější závada

Nejčastěji se setkáváme se závadou, která není vidět a začne se projevovat v rozmezí cca 25-30 let od montáže hromosvodu. Jde o to, že svod, který vede do země, je těsně pod povrchem zeminy tak zkorodovaný, že je přerušený a tudíž zemní odpor nevyhovuje předepsaným hodnotám ČSN. Toto odhalí až prováděná měření při revizi a poté následuje instalace nového zemniče.

Proč si pořídit hromosvod

Česká republika je v území se zvýšenou bouřkovou činností (1. 4. – 30. 9.) v celé své rozloze.

Hromosvod (bleskosvod) vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje. V případě, že tato cesta neexistuje, nebo hodnoty neodpovídají normám (ČSN 34 1390, 33 2000–5-54, 62 305–1-4), hrozí, že:

  • předměty, kterými bude protékat bleskový výboj se natolik zahřejí, že způsobí požár objektu
  • blesk, který bude procházet mokrým dřevem, zdivem může rychle zahřát vypařující se vlhkost, která exploduje a způsobí zničení střešních krovů, komínů, částí zdí, nebo i narušení celé konstrukce objektu.
  • blesk může také vážně poškodit elektroinstalaci, elektrické spotřebiče, výpočetní techniku, pevné telefony…
  • v neposlední řadě jsou také následné škody po zásahu blesku (přerušení výroby, nutnost přestěhovat se, poškození okolních objektů požárem, nebo výbuchem…)

Hromosvod se zřizuje na objektech, kde by mohl výboj blesku:

  • ohrozit životy a zdraví lidí (bytové domy, nemocnice, hotely, nádraží, obchodní domy, školy…)
  • způsobit poruchu na zařízení (elektrárny, vodárny, plynárny, trafostanice…)
  • způsobit škody hospodářské, kulturní (výrobní haly, sklady, stáje, stodoly, sýpky…)
  • ohrozit důležité objekty (muzea, galerie, výstavní síně, nebo objekty v jejich sousedství, které by je případně ohrozily požárem)

Myslete na bezpečnost a nepodceňujte pravidelné revize hromosvodů, o vše se postaráme, kontaktujte nás.