Lhůty revizí elektro

Elektroinstalace

Lhůty pravidelných revizí podle působení vnějších vlivů:

Druh prostředí podle dříve platných ČSN Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 Lhůta revizí (roky)
základní, normální normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5 5
studené, horké, vlhké,zvýšená korozní agresivita, nehořlavý prach, biolog.škůdci přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), A4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2
venkovní, pod přístřeškem vně budovy může být AB2,3, AB6,7,8, AD3,4,5 i pro výskyt vody mimo déšť (způsobený člověkem) a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2,3, AN2,3, AS1,2,3 + ostatní vlivy podle konkrétní situace 4

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob:

umístění elektrického zařízení využití a konstrukce budovy revizní lhůty (roky))
prostory určené pro shromažďování více než 200 osob BD3, BD4 (zároveň BA1) 2
zděné obytné a kancelářské budovy BD1 (může být BD2) 5
rekreační střediska, školky, hotely, jiná ubytovací zařízení BD4, BA2 3
objekty z hořlavého materiálu C2,3 CA2 2
pojízdné a převozné prostředky 1

Lhůty pravidelných revizí doporučených v jednotlivých prostorech dle ČSN 33 2000-6:

objekt, prostor oddíl ČSN 33 2000 lhůta revize (roky)
prostor s vanou nebo sprchou, umývací prostory 701 3
plavecké bazény nebo fontány 702 1
místnosti se saunovými kamny 703 3
staveniště a demolice 704 0,5
zemědělská a zahradnická zařízení 705 3
omezené vodivé prostory 706 3
zařízení pro zpracování dat 707 5
parkovací místa karavanů v kempech 708 1
venkovní osvětlení 714 4

Hromosvody

Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem (hromosvodu) dle nové normy ČSN EN 62305:

ochranná úroveň vizuální kontrola celková revize
I, II (velké budovy) 1 rok 2 roky
III, IV (malé budovy) 2 roky 4 roky

Spotřebiče

Lhůty pravidelných revizí a kontrol el. spotřebičů dle normy ČSN 33 1600 ed.2

Skupina elektrických spotřebičů Spotřebiče držené v ruce Přenosné spotřebiče
A Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, v zemědělství atd.) Třídy I 1 x za 3 měsíce 1 x za 6 měsíců
Třídy II a III 1 x za 6 měsíců
C Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorech Třídy I 1 x za 6 měsíců 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III 1 x za 12 měsíců
D spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atd.) Třídy I, II a III 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců
E spotřebiče používané při adminitrativní činnosti Třídy I, II a III 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců