Legislativa - OP elektro Praha

Zákony a vyhlášky - elektrotechnika

Zákony se vztahem k podnikání v elektrotechnice:

 • Zákon č 130/2008 Sb. živnostenský zákon (platnost od 1.7.08) - ZDE
 • Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky na BOZP - ZDE
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce - ZDE
 • Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce - ZDE
 • Zákon č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě - ZDE
 • Novela elektrizačního zákona č.158/2009 Sb. - ZDE
 • Zákon č. 458/2000 Sb. elektrizační zákon - ZDE
 • Zákon č. 22/1997 Sb. technické požadavky na výrobky - ZDE

Vyhlášky, nařízení vlády a další legislativa:

 • Vyhláška č. 73/2010 Sb. o vyhrazených technických zařízeních - ZDE
 • Vyhláška č. 48/1982 Sb. o zákl. požadavcích na bezpečnost - ZDE
 • Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - ZDE
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost - ZDE
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na bezpečnost - ZDE
 • Metrologická legislativa - zpracovatel ÚNMZ z roku 2004 - ZDE
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb. o požární ochraně staveb - ZDE