Upozornění na platnost nové normy ČSN 33 2000-6 ed.2

1. března 2017 vstoupila v platnost nová norma, která se zabývá problematikou revizí. Co konkrétně řeší?

Tato norma stanovuje požadavky pro výchozí a pravidelnou revizi elektrické instalace. Dále specifikuje požadavky na provedení zprávy o výsledcích revize.

Veškeré naše služby provádíme v souladu s touto novou normou.

Máte zájem o revizi elektroinstalace? Kontaktujte nás.